Adviseur Verenigingsondersteuning

Professionalisering van de vereniging

Mijn toegevoegde waarde ligt bij het begeleiden van het proces, het adviseren bij verschillende onderwerpen en het delen van mijn kennis en ervaring. Alles met de intentie om de vereniging een stap verder te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan:

1) Financieel (Sponsorhuis, financiële processen, verdienmodellen en begroting)

2) Exploitatie (Optimaal benutten van accommodatie en bar)

3) Organisatie (Ondersteuning organogram, inzet organisatie, processen en vrijwilligersbeleid)

 

 

 

Bouw/ Verbouwing Clubhuis
Bij de bouw van een clubhuis houd ik mij vooral bezig met de praktische en commerciële kant hiervan. Wat heeft een vereniging nodig en wat is nodig om een club zo goed mogelijk te runnen. Tevens kijk ik waar de commerciële kansen zouden liggen voor de nieuwe vereniging en wat daarvoor nodig is bij het bouwen van de accommodatie. Ik combineer mijn kennis en ervaring met de wensen van de vereniging.

 

 

 

 

 

Fusie 
Graag ondersteun ik de verenigingen bij een fusie. Het gaat hierbij om het bewaren van het overzicht, het ondersteunen bij de besprekingen tussen de verenigingen, met de gemeente en ander betrokken partijen. Ik zorg voor een optimale voorbereiding bij de te fuseren verenigingen en neem de besturen mee in wat er komt kijken bij een nieuwe vereniging.