Samenwerken of Fuseren

Het idee om samen te werken, danwel te fuseren kan om verschillende redenen ontstaan, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende kader is, een tekort aan leden, uit financieel oogpunt of om (bepaalde) kennis en taken te delen. Wat de reden ook is, er komt altijd meer bij kijken dat je denkt. Mijn taak bij het proces is om het overzicht te bewaren en te ondersteunen bij de besprekingen tussen de verenigingen. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt duidelijk wat de wensen zijn en wat het doel is. Ik kan dan een passend advies geven over de te kiezen vorm en de te volgen route. 


Oriënterende gesprekken

Hierbij begeleid ik het gesprek en kijken we naar de mogelijkheden om samen op te trekken (samenwerken, juridische fusie, praktische fusie).

Fuseren

Samenwerken

Begeleiding fusieproces 

Dit kan zowel gedurende alle 3 de fases van het proces, danwel gericht op 1 van de genoemde fases (zie onder). Ik begeleid zowel juridische fusies als praktische fusies. 

Begeleiding Samenwerkingsproces

Door de begeleiding krijgen verenigingen inzicht in het doel dat zij voor ogen hebben en welke vorm en intensiteit van samenwerken hier bij past.


Het fusieproces bestaat uit 3 fases:

 • De oriëntatiefase
  • Gesprekken met de besturen
  • Vormen fusiecommissie
  • Leden informeren en betrekken.
  • De fase eindigt met een ALV waarin de leden aan kunnen geven of het proces verder kan worden opgepakt 
 • De ontwerpfase
  • Juridische documenten voorbereiden
  • Verdieping in verschillende onderwerpen  (sportaanbod, accommodatie, organisatie, evt horeca, enz)
  • Deze fase eindigt met een ALV, waarin de leden kunnen beslissen wel of niet in te stemmen met een fusie. 
 • De uitvoeringsfase
  • In deze fase worden alle (praktische) zaken verder uitgewerkt richting fusiedatum. 

Het gaat hierbij om een juridische fusie. Bij een praktische fusie wijkt het proces enigszins af. De duur van dit proces kan verschillen. Belangrijk is dat de verschillende stappen in het proces zorgvuldig worden genomen en overal goed de tijd voor wordt genomen. 

Aanpak proces tot samenwerking

 • Verdieping vraagstuk
  • Gesprek met de deelnemende besturen/partijen
  • Inzicht in huidige situatie
 • Inzicht in samenwerking
  • Wat zijn de wensen
  • Wat is het doel
  • Wat wel/niet samen
 • De rechtsvorm(en)
  • Wat past het beste bij het doel voor het samenwerken 
  • Inzicht in de verschillende gradaties
   • veel en weinig
   • mondeling of contractueel
   • tijdelijk (project/incidenteel)
   • Continue samenwerking
    • Samenwerkingsovereenkomst
    • Federatie
    • Stichting
    • Coöperatie 
   • Keuze maken juiste vorm(en)
 • Uitvoeren