Sport is een belangrijk onderdeel van de maatschappij en geeft mogelijkheden die verder gaan dan alleen bewegen en energie opdoen. Sport verbindt. Mijn belangrijkste doel: Sport(verenigingen) toekomstbestendig maken. Dit doe ik door het ondersteunen/adviseren van de besturen van de verenigingen, maar ook door het adviseren van overheden, bonden en organisaties met hetzelfde doel.

  Samen helpen we de sport een stap verder!

 


Een Toekomstbestendige vereniging

Als we praten over een toekomstbestendige vereniging, wordt ook vaak het woord professionaliseren gebruikt, maar wat is dat nu precies. Op internet kom je de volgende definities tegen:

  • Proces waarbij goedbedoelende amateurs worden vervangen door vakkundige professionals;
  • Vergroten van deskundigheid;
  • Alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen.
  • Iets zo organiseren dat het vakkundiger en efficiënter verloopt. 

Voor mij gaat het er om dat we vooruit gaan, daadwerkelijk stappen zetten. Dat we samen kijken wat belangrijk is voor een vereniging en een bestuur en hoe we dat samen kunnen aanpakken. 

Het inzetten van betaalde krachten kan onder andere door het inzetten van een verenigingsmanager of een sportparkmanager. Hierbij komt het een en ander kijken om dit goed te laten functioneren. Het inzichtelijk maken van de wensen en het gezochte profiel, maar ook het moment dat iemand aan de slag gaat, heeft zowel de professional als het bestuur begeleiding en afstemming nodig. 

Om verenigingen te ondersteunen bij het professionaliseren, is kennis en kunde van belang, zowel voor ondersteuners als voor bestuurders van een vereniging. Op verschillende manieren kan ik bijdragen aan het vergroten van deze kennis op juridisch en organisatorisch vlak, door middel van opleidingen, trainingen en workshops.  

Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar van elkaar leren en kennis en kunde met elkaar delen. Op die manier zetten we sneller een stap vooruit en besparen we tijd. Via het platform van 'Clubnited' komt alles op 1 plek samen. 


Juridische Ondersteuning

Ook een sportvereniging krijgt met verschillende Wet- en regelgeving te maken. Ik kan op verschillende terreinen hierbij ondersteunen. 

Verenigingen bundelen steeds vaker de krachten om uiteenlopende redenen. Dit kan door samen te werken, maar ook een fusie kan een optie zijn. Behalve met de formaliteiten krijgt u ook te maken met gevoeligheden en emoties. Dit vraagt om de juiste aanpak en goede communicatie. 

Als het over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat, wordt er vooral gesproken over de wijziging van de statuten. Dit is zeker van belang en het is goed om te weten over welke punten het gaat, echter het is ook goed dat besturen met elkaar in gesprek gaan over interne processen, uitgangspunten en afspraken.

Een vraag op het gebied van bijvoorbeeld:

- arbeidsrecht (goed werkgever en goed werknemerschap)

- verenigingen en stichtingen

Neem dan vooral contact met mij op


WIE BEN IK

Mijn naam is Maartje Fleuren en ik heb van jongs af aan al een passie voor sport. Ik wil mijn kennis en ervaring graag delen, zowel op organisatorisch als op juridisch vlak. Ik kan van meerwaarde zijn voor verenigingen, bonden, gemeenten en bedrijven die een vraagstuk hebben binnen de sport.
Ik zou mijzelf omschrijven als iemand die eerlijk en recht door zee is. Ik houd altijd duidelijk het doel voor ogen, waarbij
samenwerken, verbinden en borgen altijd hoog in het vaandel staan. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar leren van elkaars kennis en kunde.

 

Mochten er andere vraagstukken zijn op het gebied van sport, dan kunt u contact opnemen. Mocht ik zelf geen kennis van het onderwerp hebben, kan ik wellicht een koppeling maken met een ander persoon.