Professionalisering en Goed Werkgeverschap 

Adviseren, ondersteunen en intervisies/workshops

 


Procesbegeleiding en Advisering 

Adviseren en ondersteunen van verenigingen bij organisatorische en juridische vraagstukken. 

 

RABO CLUBSUPPORT


Procesbegeleider fusieproces

 Ondersteuning van de besturen bij het fusieproces


Projectondersteuning 

Adviseren en ondersteunen van bedrijven bij vraagstukken in de sport.  

 


Overige initiatieven

 

Initiatiefnemer Opleiding Verenigingsmanagement

De opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.

 

 

Initiatiefnemer Clubnited

Clubnited  is een communicatieplatform en kennisbank waarmee een oplossing geboden wordt om efficiënter samen te werken en kennis te delen. 

 

 

Ondersteuning RVVB

De RVVB is de belangenorganisatie voor sportbestuurders. Wij willen met de overheid, gemeentes, bonden en sportverenigingen werken aan het creëren van een sterk en vitaal verenigingsleven, waarbij de focus van RVVB ligt bij de bestuurders.

 

Bestuurslid Vereniging voor Diversiteit en Leiderschap in de Sport 

De VDSL is een maatschappelijke beweging (ondergebracht in een vereniging) die met haar activiteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van diversiteit en leiderschap in en via de sport. Voorheen de LNVS (alleen gericht op vrouwen) groeien we in 2022 uit tot een vereniging met oog voor élke vorm van diversiteit.