Organisatorische vraagstukken

 

Goed Bestuur

De Wet Bestuur en Toezicht geeft aan dat een Statutenwijziging nodig is, maar van groot belang is met name om te zorgen dat er spraken is van 'Goed Besturen'.

Goed Besturen wil zeggen dat de afspraken en processen duidelijk zijn en voor iedereen bekend.  

 

De ambitie vanuit het Sportakkoord is om de aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis moet op orde worden gebracht. Professionalisering is hierbij van belang.

 

Mijn toegevoegde waarde ligt bij het begeleiden van het proces, het adviseren bij verschillende onderwerpen en het delen van mijn kennis en ervaring. Alles met de intentie om de vereniging een stap verder te brengen.

 

 

 

Mijn toegevoegde waarde ligt bij het begeleiden van het proces, het adviseren bij verschillende onderwerpen en het delen van mijn kennis en ervaring. Alles met de intentie om de vereniging een stap verder te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan:

1) Financieel (Sponsorhuis, financiële processen, verdienmodellen en begroting)

2) Exploitatie (Optimaal benutten van accommodatie en bar)

3) Organisatie (Ondersteuning organogram, inzet organisatie, processen en vrijwilligersbeleid)

 

 

 

 

Procesbegeleiding Fusietraject

 

In de verschillende fases van een Fusieproces kan ik ondersteuning bieden. 

 

* Begeleiding bij oriënterende gesprekken.

Hierbij begeleid ik het gesprek en kijken we naar de mogelijkheden om samen op te trekken (samenwerken, juridische fusie, praktische fusie)

 

- Begeleiding van het fusieproces zelf, welke verdeeld kan worden in 3 fases (Oriënterende fase, de Ontwerpfase en de Uitvoeringsfase). 

Hierbij bestaat de eerste fase uit het uiteenzetten voor de leden waarom de gesprekken worden gevoerd en hoe het traject er uit zou zien. In de tweede fase worden verschillende onderwerpen verder uitgewerkt om de leden goed geïnformeerd een keuze te laten maken over het wel of niet fuseren. 

 

Mijn taak is om het overzicht te bewaren te ondersteunen bij de besprekingen tussen de verenigingen. Ik zorg voor een optimale voorbereiding bij de verenigingen en neem de besturen mee in wat er komt kijken bij een dergelijk proces. Het meenemen van de leden staat hierbij voorop. 

 

Wat houdt het in om een nieuwe club te besturen, welke organisatie is daarbij nodig en past bij de nieuwe club, wat is de visie en waar moet aan worden gedacht.