Een sportvereniging heeft  te maken met een groot aantal wetten en regels. Dit kan gaan over verschillende rechtsgebieden.


WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. 

 

Wat betekent dit voor de vereniging

Als het over de WBTR gaat, wordt er vooral gesproken over de wijziging van de statuten. Dit is zeker van belang en het is goed om te weten over welke punten het gaat, echter ik vind het nog belangrijker dat besturen met elkaar in gesprek gaan over interne processen, uitgangspunten en afspraken. Zorg dat je als bestuurder op de hoogte bent wat er van je wordt verwacht, wat het belang is van de notulen en dat iedereen kennis van zaken heeft over de inhoud van de statuten en een eventueel (huishoudelijk) reglement. 

Kennissessies

Ik geef kennissessies waarbij verschillende verenigingen (en stichtingen) kunnen aansluiten (duur 2 uur). Hierbij leg ik uit wat de WBTR betekent en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over enkele belangrijke thema's van deze wet. 

1 op 1 Begeleiding

Het begeleiden van een verenigingsbestuur bij de WBTR kan ook 1 op 1. Hierbij leg ik uit wat de WBTR voor de vereniging betekent, gaan we in gesprek over de belangrijke thema's (wat is goed besturen) en ondersteun ik bij het wijzigen van de Statuten en het wijzigen of maken van een Huishoudelijk reglement.