Professionalisering 

Voor mij is professionaliseren dat we vooruit gaan, daadwerkelijk stappen zetten. Dit kan op verschillende manieren: 

 

Het inzetten van betaalde krachten kan onder andere door het inzetten van een verenigingsmanager of een sportparkmanager. Dit kan een vereniging zelf doen, maar verschillende verenigingen kunnen natuurlijk ook een verenigingsmanager delen. Er zijn genoeg onderwerpen die op meer verenigingen toepasbaar zijn en waarbij de verenigingsmanager/sportparkmanager kan helpen.

Mijn ondersteuning kan bestaan uit het:

- Ondersteunen bij het vinden van een verenigingsmanager/sportparkmanager

- Ondersteunen van verenigingen, bonden of gemeenten bij het verkennen van de mogelijkheden voor een professional.

- Ondersteunen bij het implementeren van de rol van een betaalde kracht. Denk hierbij aan het maken van een duidelijke taakomschrijving, de wederzijdse verwachtingen en het werkgeverschap, maar ook aan het belang van het begeleiden van het bestuur bij dit proces. Ook het bestuur zal een andere rol krijgen en hier handvatten voor nodig hebben.

 

 

Als vereniging of bond wil je graag stappen zetten en zorgen voor een toekomstbestendige organisatie, maar wat houdt dit in en waar moeten we dan naar kijken?

Graag help ik het bestuur inzicht te krijgen in deze vragen. Hiervoor zijn verschillende onderwerpen van belang, namelijk: 

  • Organisatie/financiën op organisatie
  • Borging
  • Anticiperen op de toekomst
  • Innovatie
  • Kennis en kunde vergroten (overigens is dit punt ook bij de betaalde ondersteuners van belang)

Ben je als bestuur benieuwd of jouw vereniging/bond toekomstbestendig is, danwel hoe zij dit kan worden, neem dan vooral contact op. Ik leg graag uit wat ik hierin kan betekenen. 


Voor bestuurders, maar ook voor de verenigingsondersteuner is het van belang om kennis te blijven ontwikkelen. Dit is nodig om de verenigingen optimaal te kunnen helpen.  Dit kan op verschillende manieren. Ik bied verschillende workshops en een opleiding aan hiervoor.

- Interactieve Workshop 'professionaliseren van sportverenigingen' voor verenigingsondersteuners (van bonden, gemeenten en sportorganisaties).

- De 'Opleiding Verenigingsmanagement' heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken. Op 29 september 2022 start het volgende blok.

 

De huidige informatie- en prestatiemaatschappij is complex, vluchtig en in een steeds hogere mate onderhevig aan verandering. Sportondersteuners krijgen dagelijks te maken met verschillende vraagstukken omtrent allerlei thema’s waar een oplossing voor geboden moet worden of waarop actie ondernomen dient te worden. 

Het kennisdelingsplatform van Clubnited is ontwikkeld om makkelijk in contact te komen met verschillende ondersteuners. Leer van elkaar en deel jouw kennis en ervaring. Daar wordt jijzelf, maar ook de sport beter van. Meer samen optrekken en komen tot een gezamenlijk advies, dat maakt het voor iedereen overzichtelijker. Daarnaast kan samenwerking ook bijdragen aan snellere en/of efficiëntere oplossingen en de implementatie hiervan.

www.clubnited.nl