Professionalisering 

Voor mij is professionaliseren dat we vooruit gaan, daadwerkelijk stappen zetten. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren, onder andere door

- het inzetten van betaalde krachten

- het versterken van de interne organisatie van de vereniging.

Inzet betaalde krachten

Het inzetten van betaalde krachten kan onder andere door het inzetten van een verenigingsmanager of een sportparkmanager. Dit kan een vereniging zelf doen, maar verschillende verenigingen kunnen natuurlijk ook een verenigingsmanager delen. Er zijn genoeg onderwerpen die op meer verenigingen toepasbaar zijn en waarbij de verenigingsmanager/sportparkmanager kan helpen.

Ik ondersteun de vereniging of gemeente bij het verkennen van de mogelijkheden en de punten waar je aan moet denken om de juiste afweging te maken. Denk hierbij aan het maken van een duidelijke taakomschrijving, de verwachtingen en het werkgeverschap, maar ook aan het belang van het begeleiden van het bestuur bij dit proces. Ook het bestuur zal hierdoor een andere rol krijgen en hier handvatten voor nodig hebben. 


Versterken interne organisatie

Als vereniging wil je graag stappen zetten en zorgen voor een toekomstbestendige vereniging, maar wat houdt dit in en waar moeten we dan naar kijken?

Graag help ik het bestuur inzicht te krijgen in deze vragen. Hiervoor zijn verschillende onderwerpen van belang, namelijk: 

  • Organisatie/financiën op organisatie
  • Borging
  • Anticiperen op de toekomst
  • Innovatie
  • Kennis en kunde vergroten (overigens is dit punt ook bij de betaalde ondersteuners van belang)

Ben je als bestuur benieuwd of jouw vereniging toekomstbestendig is, danwel hoe zij dit kan worden, neem dan vooral contact op. Ik leg graag uit wat ik hierin kan betekenen.