Wat is professionalisering

Er wordt veel gesproken over het professionaliseren van sportverenigingen, maar wat is dat nu precies.

Op internet kom ik de volgende definities tegen:

 • Proces waarbij goedbedoelende amateurs worden vervangen door vakkundige professionals;
 • Vergroten van deskundigheid;
 • Alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Voor mij gaat het er om dat we vooruit gaan, daadwerkelijk stappen zetten. Mijn ondersteuning is gebaseerd op 4 pijlers:

 

 

 

 

Om bij de eerste te beginnen: Het inzetten van betaalde krachten.

Het inzetten van betaalde krachten kan onder andere door het inzetten van een verenigingsmanager of een sportparkmanager. Dit kan een vereniging zelf doen, maar  verschillende verenigingen kunnen natuurlijk ook een verenigingsmanagers delen. Er zijn genoeg onderwerpen die op meer verenigingen toepasbaar zijn en waarbij de verenigingsmanager kan helpen.

Wat belangrijk is, is dat een verenigingsmanager er niet is om de vrijwilligers te vervangen. Het is juist de bedoeling dat vrijwilligers worden ondersteund en waar nodig op weg worden helpen. Het geeft de vrijwilligers meer ruimte om de eigen taak goed in te vullen en het is een prettig idee dat er iemand kan helpen waar nodig. Doordat een verenigingsmanager ook veel op de vereniging is, kan hij/zij zorgen voor verbinding tussen het bestuur, de commissies en de leden.

Uiteraard is dit niet voor elke vereniging nodig of gewenst, maar het is goed om met elkaar te ontdekken waar de verenigingsmanager een sportverenging in haar kracht kan zetten. Het stukje ‘goedbedoelende amateurs’ heb ik zelf schuin gedrukt, omdat dit stukje negatief opgevat kan worden. Laat het duidelijk zijn dat wat mij betreft vrijwilligers nog steeds de basis zijn van de vereniging en er geen reden is om deze groep te vervangen. Sterker nog, vrijwilligers moeten we koesteren en in hun kracht zetten. En dat kan ook met het inzetten van een betaalde kracht. 

Om een verenigingsmanager goed te kunnen laten functioneren is het wel van belang dat het duidelijk is wat het functieprofiel is. Wat zijn de taken en wat wordt er verwacht (en wat niet). Zorg dat dit bij iedereen (organisatie en leden) bekend is en gebruik je verenigingsmanager niet als iemand naar wie alles over de schutting wordt gegooid. Dan is zonde! 

 

Zoals gezegd kan het professionaliseren ook door het versterken van de interne organisatie. Om dit te kunnen doen, zijn verschillende stappen van belang, namelijk:

 • Organisatie/financiën op orde
 • Borging
 • Anticiperen op de toekomst
 • Innovatie
 • Kennis en kunde vergroten

Elke stap kan door de vereniging zelf worden gezet. De komende weken zal ik de verschillende stappen uitgebreider bespreken.

Als vereniging of bond wil je graag stappen zetten en zorgen voor een toekomstbestendige organisatie, maar wat houdt dit in en waar moeten we dan naar kijken?

Graag help ik het bestuur inzicht te krijgen in deze vragen. Hiervoor zijn verschillende onderwerpen van belang, namelijk: 

 • Organisatie/financiën op organisatie
 • Borging
 • Anticiperen op de toekomst
 • Innovatie
 • Kennis en kunde vergroten (overigens is dit punt ook bij de betaalde ondersteuners van belang)

Ben je als bestuur benieuwd of jouw vereniging/bond toekomstbestendig is, danwel hoe zij dit kan worden, neem dan vooral contact op. Ik leg graag uit wat ik hierin kan betekenen.