Samenwerken of Fuseren

Het idee voor een fusie tussen sportverenigingen kan om verschillende redenen ontstaan, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende kader is, een tekort aan leden, uit financieel oogpunt of omdat de lokale overheid hier op aanstuurt. Wat de reden ook is, bij een fusie komt veel kijken, zowel van praktische als van juridische aard. Mijn taak bij het proces is om het overzicht te bewaren en te ondersteunen bij de besprekingen tussen de verenigingen. Ik zorg voor een optimale voorbereiding bij de verenigingen en neem de besturen mee in wat er komt kijken bij een dergelijk proces.

Voordat dit proces wordt gestart, worden er ook gesprekken gevoerd om te kijken of dit inderdaad de gewenste route is. 


Oriënterende gesprekken

Hierbij begeleid ik het gesprek en kijken we naar de mogelijkheden om samen op te trekken (samenwerken, juridische fusie, praktische fusie).

Begeleiding van het fusieproces 

Dit kan zowel gedurende alle 3 de fases van het proces, danwel gericht op 1 van de genoemde fases. Ik begeleid zowel juridische fusies als praktische fusies. 


Het fusieproces deel ik in grote lijnen altijd in 3 fases in:

 • De oriëntatiefase
  • Gesprek met de besturen: staan de neuzen dezelfde kant op
  • Start fase zelf, waarbij de eerste gesprekken worden gevoerd en een Plan van Aanpak wordt gemaakt om de leden te kunnen informeren over de redenen van de start van het proces. 
  • De fase eindigt met een ALV waarbij de leden aan kunnen geven of het proces verder kan worden opgepakt 

 

 • De ontwerpfase
  • Juridische gedeelte: Voorbereiden van een fusievoorstel waarover de leden kunnen beslissen
  • Praktische gedeelte: Uitwerken van verschillende onderwerpen voor de nieuwe vereniging (sportaanbod, accommodatie, organisatie, evt horeca, enz)
  • Ook deze fase eindigt met een ALV, waar de leden kunnen beslissen wel of niet in te stemmen met een fusie. 

 

 • De uitvoeringsfase
  • In deze fase worden alle zaken verder uitgewerkt richting fusiedatum. 

Het gaat hierbij om een juridische fusie. Bij een praktische fusie wijkt het proces enigszins af.