Goed Werkgeverschap

Voor een duurzame samenwerking is het van belang om bepaalde zaken tussen de professional en de vereniging goed te regelen. Hiervoor kijk ik naar de Route 'Duurzame samenwerking' die je met elkaar doorloopt. Daarnaast is ook van belang om een en ander vast te leggen en te weten welke rechten en plichten een ieder heeft. Dit is afhankelijk van de overeenkomst die je met elkaar aangaat. Het arbeidsrecht is van toepassing bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, maar er zijn ook andere mogelijkheden (Zoals een overeenkomst van opdracht of een Payrollconstructie). Ik informeer jou als professional of als vereniging hier graag over.