Begeleiding bij inzet professionals

 

Het inzetten van betaalde krachten kan onder andere door het inzetten van een verenigingsmanager * of een sportparkmanager *. Dit kan een vereniging zelf doen, maar verschillende verenigingen kunnen natuurlijk ook een verenigingsmanager delen. Er zijn genoeg onderwerpen die op meer verenigingen toepasbaar zijn en waarbij de verenigingsmanager/sportparkmanager kan helpen. 

Mijn ondersteuning kan bestaan uit: 

Verkennen

Ondersteunen van verenigingen, bonden of gemeenten bij het verkennen van de mogelijkheden voor een professional. Waar lopen verenigingen tegenaan, wat kan een professional toevoegen en is dit een richting die inderdaad een oplossing kan bieden. Past een betaalde kracht in de aanwezige cultuur en hoe kan je dit dan vorm geven. Wie is verantwoordelijk voor de betaalde professional en voor de financiering hiervan. 

Matchen

Welk profiel wordt er gezocht en wie kan de verenigingen ondersteunen bij de aanwezige vraagstukken. Dit is bij elke vereniging anders en de juiste match zal dus kunnen verschillen. Ik ondersteun bij de uitwerking van het profiel en het zoeken naar de juiste persoon. 

Begeleiden start 

Zodra de juiste match is gevonden, is het voor een duurzame samenwerking van belang dat er een goede afstemming is over verschillende zaken. Denk hierbij aan het maken van een duidelijke takenpakket, de wederzijdse verwachtingen en de positie van de professional binnen de organisatie. Maar ook het begeleiden van het bestuur is in dit proces belangrijk. Het bestuur kan een andere rol krijgen en hier handvatten voor nodig hebben. Een goede begeleiding tijdens de eerste maanden, maakt de samenwerking duurzaam en prettig.

Intervisie

Bij een intervisie kunnen 2 onderdelen aan de orde komen, te weten de inhoudelijke rol en de onderlinge (arbeids)relatie. Bij de inhoudelijk rol gaat het om het profiel, de uitvoering en ook om de ambitie en ontwikkeling van de professional en het bestuur. Bij de (arbeids)relatie wordt gekeken naar de afspraken over de taken, de positie binnen de organisatie en het Goed Werkgeverschap. Deze laatste intervisie is dus zowel voor de professional als voor de besturen van belang. 


* Betekenis genoemde functies

Sportparkmanager:

functionaris met als opdracht om de gemeenschappelijke wens van meerdere sport- en beweegaanbieders op een sportpark te coördineren en het organiseren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van het binden van nieuwe doelgroepen, het versterken van sport- en beweegaanbieders en het vergroten van de toeloop op en rond het sportveld;

Verenigingsmanager:

functionaris met opdracht om bij een sport- en beweegaanbieder de bedrijfsvoering goed te laten verlopen en het bestuur en commissies procesmatig te ondersteunen;