Toekomstbestendig besturen

De trein rijdt maar door, maar zijn we nog wel op de goede weg? Soms is het goed om even stil te staan en opnieuw te kijken waar je als vereniging naar toe wilt. Wat is de stip op de horizon, welke waarde heeft de vereniging en welke structuur (invulling organogram) past hier bij. Tevens is het goed om stil te zijn bij de wijze van besturen en hoe hier invulling aan te geven. Om een bestuur hierin te begeleiden gaat we met het bestuur om de tafel, maar nemen we ook de leden mee in dit proces. 

 

Wat gaan we doen:
1) Anticiperen op de toekomst
Hier gaat het om de Visie, Missie en speerpunten, de (meer)waarde van
de vereniging en het inzicht in de wens van de verschillende doelgroepen.


2) Organisatie

Welke functies binnen het bestuur zijn er nodig bij de vereniging en hoe ziet de gehele organisatie (het organogram) er uit.


3) Het Bestuur
Wat is de wijze waarop het bestuur wil besturen en wat betekent dit voor de invulling. Tevens kijken we hierbij naar de WBTR en de betekenis van ´Goed bestuur´, waarvoor onderlinge afspraken worden gemaakt. 

 

Ik begeleid besturen apart bij dit proces, maar het is ook mogelijk een inspiratie/werksessie te organiseren voor meerdere bestuurders tegelijk. Neem vooral contact met mij op om te kijken hoe we een en ander kunnen invullen.

 


Mediation 

Ook binnen een sportvereniging kan je het met elkaar oneens zijn waardoor er een onwenselijke situatie ontstaat. Het kan gaan om meningsverschillen tussen bestuursleden onderling of tussen het bestuur en leden/ vrijwilligers. In beide gevallen kan het prettig zijn om hulp te krijgen om de communicatie weer op te starten en in goede banen te leiden.