Kennis en kunde vergroten

Voor bestuurders, maar ook voor de verenigingsondersteuner is het van belang om kennis te blijven ontwikkelen. Dit is nodig om de verenigingen optimaal te kunnen helpen.  Dit kan op verschillende manieren. 


'Toekomstbestendige verenigingsondersteuning'

Ook verenigingsondersteuners moeten en willen zich blijven ontwikkelen, zo ook op het thema 'professionaliseren van sportverenigingen'

Na deze interactieve tweedaagse workshop hebben de professionals uit jouw organisatie concrete handvatten om de verenigingen te ondersteunen bij het professionaliseren en het voorbereiden op de toekomst. Zij leren welke rol zij hierbij kunnen spelen en hoe zij deze rol kunnen uitvoeren. We gaan in op verschillende focusgebieden voor een vereniging en op randvoorwaarden die van belang kunnen zijn om toekomstbestendig te worden. Daarnaast leren ze ook hoe ze de problemen en behoeften van verenigingen kunnen omzetten naar concrete oplossingen.

 

De workshop bestaat uit 4 onderdelen, te weten:

  • De vereniging
  • De ondersteuner
  • Introductie Desigh Thinking
  • Casus

 

  1. De Vereniging

We beginnen met het vaststellen van de definitie van de term ‘professionaliseren van een vereniging’. Wat is de betekenis van professionaliseren en wat bedoelen/willen we hier mee. We nemen de ondersteuners bij de hand bij de verschillende focusgebieden en hoe zij hierbij een rol kunnen spelen.  Waar kan een vereniging mee aan de slag en wat voor soort interne organisatie is hierbij nodig, maar ook wat voor soort externe ondersteuning is hierbij gewenst. We bekijken dit vanuit het oogpunt van de vereniging.

 

  1. De ondersteuner

De rol van de ondersteuner is ook van belang bij dit proces. We kijken met elkaar welke ondersteuningsvormen er zijn en wie op welke manier zijn rol invult. Waar loop je tegenaan en wat heb je nodig om optimale ondersteuning te kunnen bieden. Op deze manier krijgt een ieder inzicht in de eigen rol en positie. Wij kijken mee door de ogen van de ondersteuner.

 

  1. Introductie Design Thinking

Hier ligt de focus op het aanleren van methoden om te innoveren en stappen vooruit te zetten. Wat zijn de problemen en behoeften van de doelgroep, in dit geval de vereniging. Wat is het daadwerkelijke vraagstuk en hoe kunnen zij tot een oplossingen komen. Deze introductie wordt gedaan aan de hand van simpele fictieve casussen.

 

  1. Casus

Aan de hand van een realistische casus kunnen voorgaande onderdelen toegepast worden. Zo verinnerlijken ze het geleerde. 

 

De training zal bestaan uit 2 dagen, met de voorkeur van maximaal 1 week tussen beide dagen.


'Organisatorisch en Financieel gezonde verenigingen'


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Kennissessies

Ik geef kennissessies waarbij verschillende verenigingen (en stichtingen) kunnen aansluiten (duur 2 uur). Hierbij leg ik uit wat de WBTR betekent en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over enkele belangrijke thema's van deze wet. 

1 op 1 Begeleiding

Het begeleiden van een verenigingsbestuur bij de WBTR kan ook 1 op 1. Hierbij leg ik uit wat de WBTR voor de vereniging betekent, gaan we in gesprek over de belangrijke thema's (wat is goed besturen) en ondersteun ik bij het wijzigen van de Statuten en het wijzigen of maken van een Huishoudelijk reglement. 


'Opleiding verenigingsmanagement'

De opleiding heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken. Op 29 september 2022 start het volgende blok. 

Kijk voor meer informatie op www.verenigingsmanagement.com