Professionaliseren van sportverenigingen

Gepubliceerd op 15 april 2022 om 15:10

Het professionaliseren van Sportverenigingen

 

Er wordt in de sport veel gesproken over het professionaliseren van verenigingen, maar wat is dat nu precies.

Op internet kom ik de volgende definities tegen:

  • Proces waarbij goedbedoelende amateurs worden vervangen door vakkundige professionals;
  • Vergroten van deskundigheid;
  • Alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen.

 

Voor mij gaat het er om dat we vooruit gaan, daadwerkelijk stappen zetten. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren, zowel door het inzetten van betaalde krachten als door het versterken van de interne organisatie van de vereniging.

 

Om bij de eerste te beginnen: Het inzetten van betaalde krachten.

Het inzetten van betaalde krachten kan onder andere door het inzetten van een verenigingsmanager. Dit kan een vereniging zelf doen, maar  verschillende verenigingen kunnen natuurlijk ook een verenigingsmanagers delen. Er zijn genoeg onderwerpen die op meer verenigingen toepasbaar zijn en waarbij de verenigingsmanager kan helpen.

Wat belangrijk is, is dat een verenigingsmanager er niet is om de vrijwilligers te vervangen. Het is juist de bedoeling dat vrijwilligers worden ondersteund en waar nodig op weg worden helpen. Het geeft de vrijwilligers meer ruimte om de eigen taak goed in te vullen en het is een prettig idee dat er iemand kan helpen waar nodig. Doordat een verenigingsmanager ook veel op de vereniging is, kan hij/zij zorgen voor verbinding tussen het bestuur, de commissies en de leden.

Uiteraard is dit niet voor elke vereniging nodig of gewenst, maar het is goed om met elkaar te ontdekken waar de verenigingsmanager een sportverenging in haar kracht kan zetten. Het stukje ‘goedbedoelende amateurs’ heb ik zelf schuin gedrukt, omdat dit stukje negatief opgevat kan worden. Laat het duidelijk zijn dat wat mij betreft vrijwilligers nog steeds de basis zijn van de vereniging en er geen reden is om deze groep te vervangen. Sterker nog, vrijwilligers moeten we koesteren en in hun kracht zetten. En dat kan ook met het inzetten van een betaalde kracht. 

Om een verenigingsmanager goed te kunnen laten functioneren is het wel van belang dat het duidelijk is wat het functieprofiel is. Wat zijn de taken en wat wordt er verwacht (en wat niet). Zorg dat dit bij iedereen (organisatie en leden) bekend is en gebruik je verenigingsmanager niet als iemand naar wie alles over de schutting wordt gegooid. Dan is zonde! 

 

Zoals gezegd kan het professionaliseren ook door het versterken van de interne organisatie. Om dit te kunnen doen, zijn verschillende stappen van belang, namelijk:

  • Organisatie/financiën op orde
  • Borging
  • Anticiperen op de toekomst
  • Innovatie
  • Kennis en kunde vergroten

Elke stap kan door de vereniging zelf worden gezet. De komende weken zal ik de verschillende stappen uitgebreider bespreken.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.