Overheden 

 

Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. Denk hierbij aan het optimaliseren van de exploitatie van accommodaties, aangezien veel accommodaties intensiever gebruikt kunnen worden dan nu wordt gedaan.
Maar ook het verduurzamen van de accommodatie zelf is een belangrijk stap voor de toekomst.
Ik kijk graag met u en de verenigingen mee hoe een en ander te optimaliseren.

Professionalisering verenigingsondersteuners

gaat  er om dat ik profs die te maken hebben met verenigingen vanuit overheid inzicht kan geven hoe verengiingen denken, meedoen, en hoe deze te ondersteunen

 

 

 

Professionalisering sportvereniging
De ambitie vanuit het sportakkoord is om de aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis moet op orde worden gebracht.
Professionalisering is hierbij van belang.
Mijn toegevoegde waarde ligt bij het begeleiden van het proces, het adviseren bij verschillende onderwerpen en het delen van mijn kennis en ervaring. Alles met de intentie om de vereniging een stap verder te brengen.

 

 

 

 

 

Fusie

Wilt u als gemeente sportverenigingen laten fuseren? Graag ondersten ik de verenigingen hierbij. Het gaat hierbij om het bewaren van het overzicht, het ondersteunen bij de besprekingen tussen de verenigingen, met u als gemeente en andere betrokken partijen. Ik zorg voor een optimale voorbereiding bij de te fuseren verenigingen en neem de besturen mee in wat er komt kijken bij een nieuwe vereniging.
Wat houdt het in om een nieuwe club te besturen, welke organisatie is daarbij nodig en past bij de nieuwe club, wat is de visie en waar moet aan worden gedacht.

Bouw Sportaccommodatie 
Bij de bouw van een sportaccommodatie houd ik mij vooral bezig met de praktische en commerciële kant hiervan. Wat heeft een vereniging nodig en wat is nodig om een club zo goed mogelijk te runnen. Tevens kijk ik waar de commerciële kansen zouden liggen voor de nieuwe vereniging en wat daarvoor nodig is bij het bouwen van de accommodatie.
Ik combineer mijn kennis en ervaring met de wensen van de vereniging en van u als gemeente.

Spreker nog los noemen?