Spreker 

Ik kan u ondersteunen door een presentatie te geven danwel een seminar of workshop te begeleiden tijdens een door u te organiseren congres of bijeenkomst. 

onderwerpen: professionalisering, financien?, horeca? sponsoring? duurzaamheid 

 

 * Materialen inkoop verenigingen

 * Vrijwilligers werven en behouden

 * Professionaliseren voor verenigingen

* Financiën: (digitalisering) processen

* Sponsoring