JURIDISCH VRAAGSTUKKEN

 

Voor verschillende vraagstukken kan ik ondersteuning bieden op juridisch vlak. Hierbij valt te denken aan:

- Advisering over het oprichten van een stichting/ vereniging, de omzetting hiervan of andere vragen rondom een stichting of vereniging. 

- Contracten: opmaken of adviseren bij contracten met sponsoren, leveranciers, uitbaters, enz

- Arbeidsrecht: Adviseren op het gebied van arbeidscontracten en goed werkgeverschap

- Ondersteuning/ Mediation bij onenigheid binnen de vereniging (bestuur onderling/ tussen bestuur en leden)